Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

 

 

Henvendelser fra pressen om saker eller forhold i virksomheten rettes til Spesialenhetens sentralbord tlf. 62 55 61 00.

 

Aktuelt

Bruk av makt med døden til følge, Oslo legevakt 29.11.2012

Flere nettaviser la 22. desember 2015 ut et bildeopptak som viser bruk av makt mot en person ved Oslo legevakt 29. november 2012. Maktbruken medførte at personen døde. Bildeopptaket...

Dom i Høyesterett

En politimann er 22. oktober 2015 i Høyesterett dømt for utilbørlig opptreden, jf. HR-2015-2122-A. Avgjørelsen kan leses HER. 

Evaluering av politidistriktenes oppfølging av saker til...

Politidirektoratet har evaluert om politiets virksomheter i tilstrekkelig grad følger opp saker sendt fra Spesialenheten til administrativ behandling. Evalueringsrapporten kan...
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media avd. Rim – www.rim.no