Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Spesialenhetens hjemmeside er under arbeid. Du må gjerne sende oss en e-post dersom du har forslag til forbedringer.

 

Pressehenvendelser som gjelder Spesialenhetens korrupsjonsetterforsking av politioverbetjent i Oslo politidistrikt bes rettet til tlf. 488 88 280. Henvendelser fra pressen om andre saker eller forhold i virksomheten rettes til Spesialenhetens sentralbord tlf. 62 55 61 00.

 

Aktuelt

Ledig stilling som spesialetterforsker

Ved etterforskingsavdeling Øst-Norge er det ledig stilling som spesialetterforsker ved avdelingens kontor i Oslo. Søknadsfrist 06.09.2015. Fullstendig utlysningstekst finnes under...

Nye oppnevninger av personer på verv

Gjeldende oppnevninger for personer med verv i Spesialenheten utløper 31. desember 2015. Enheten vil i løpet av høsten 2015 foreta nye oppnevninger. Søknadsfrist...

Ledig stilling som etterforskingsleder

Fast stilling som etterforskingsleder ved etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge er ledig. Søknadsfrist 31.08.2015. Fullstendig utlysingstekst finnes under fanen Om oss - Ledig...
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »