Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

 

 

Henvendelser fra pressen om saker eller forhold i virksomheten rettes til Spesialenhetens sentralbord tlf. 62 55 61 00.

 

Aktuelt

Dom i Høyesterett

En politimann er 22. oktober 2015 i Høyesterett dømt for utilbørlig opptreden, jf. HR-2015-2122-A. Avgjørelsen kan leses HER. 

Evaluering av politidistriktenes oppfølging av saker til...

Politidirektoratet har evaluert om politiets virksomheter i tilstrekkelig grad følger opp saker sendt fra Spesialenheten til administrativ behandling. Evalueringsrapporten kan...

Spesialenhetens etterforsking av skudd mot person i Oslo...

Spesialenheten har i sammenheng med etterforsking av hendelsen 18. september 2015 hvor en tjenesteperson i Oslo politidistrikt avfyrte skudd mot en kvinne mottatt en skriftlig henvendelse fra...
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media avd. Rim – www.rim.no