Tiltale i sak om grov narkotikaovertredelse og grov korrupsjon.

Riksadvokaten ga 5. februar 2016 sjefen for Spesialenheten orde om å ta ut tiltale mot en politioverbetjent i Oslo politidistrikt for grov narkotikaovertredelse. Politioverbetjenten tiltales for å ha medvirket til at en mann bosatt i Bærum har innført og forsøkt innført en særdeles stor mengde hasjisj i tidsrommet fra 2004 til 14. november 2013. I tiltalen er lagt til grunn at politioverbetjenten fra 2004 støttet Bærumsmannen i hans innførselsvirksomhet mot betydelig godtgjørelse, blant annet ved å varsle om ulike forhold som var av betydning for innførslene, og derigjennom kunne redusere risikoen for å bli avslørt. Riksadvokaten har gitt Statsadvokaten i Oslo ordre om å ta ut tiltale mot Bærumsmannen for innførsel og forsøk på innførsel av narkotika fra 1993/1994 til november 2013. 

Riksadvokaten har videre gitt ordre til sjefen for Spesialenheten om å ta ut tiltale mot politioverbetjenten for grov korrupsjon. Sjefen for Spesialenheten har selv tatt ut tiltale mot Bærumsmannen for grov korrupsjon. Korrupsjonstiltalene gjelder at politioverbetjenten fra 2004 til 19. desember 2013, i anledning sin stilling i politiet, har mottatt fra Bærumsmannen penger og andre økonomiske fordeler til en samlet verdi av minst kr. 2 100 000, herunder bidrag til oppussing av et bad i 2005/2006 til en verdi av kr. 292 250.

Politioverbetjenten er av sjefen for Spesialenheten i tillegg tiltalt for ulovlig innehav av våpen og ulovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon.

Tiltalene er forkynt mandag 8. februar 2016.

Hovedforhandling i saken mot politioverbetjenten og Bærumsmannen er forhåndberammet til å starte ved Oslo tingrett mandag 22. august 2016.

Spesialenhetens aktorat i saken vil bli utført av assisterende sjef Guro Glærum Kleppe og juridisk rådgiver Kristine Schilling. For politioverbetjenten er advokat John Christian Elden og advokat Arild Holden oppnevnt av Oslo tingrett som forsvarere. Bærumsmannens forsvarer er advokat Benedict de Vibe. 

Spesialenhetens etterforsking 

Bærumsmannen ble pågrepet av politiet i Asker og Bærum 19. desember 2013. Under politiets etterforsking av ham fremkom opplysninger som ga grunnlag for mistanke om at han hadde hatt et ulovlig samarbeid med en polititjenesteperson. Politioverbetjenten ble siktet av Spesialenheten for grov korrupsjon og pågrepet 24. februar 2014. Han var varetektsfengslet fram til han ble besluttet løslatt 30. mai 2014. Spesialenhetens siktelse mot politioverbetjenten ble i oktober 2014 utvidet til å omfatte medvirkning til grov narkotikaovertredelse.

Tiltalen i saken er basert på en omfattende etterforsking.  Det er opptatt forklaringer fra ca. 250 vitner og innhentet en stor mengde elektroniske spor som er analysert. Det er samlet opplysninger og gjennomført analyser knyttet til politioverbetjentens økonomi.

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no