freebet

antalya escort
escort kusadasi

Vådeskudd i politiets garasje

Sak 14836014, vedtaksdato 09.12.2019, Oslo politidistrikt

Avfyrt skudd mot person i forbindelse med pågripelse

Sak 12175564, vedtaksdato 09.12.2019, Sør-Øst politidistrikt

Avfyrt skudd i forbindelse med pågripelse

Sak 12175322, vedtaksdato 02.12.2019, Øst politidistrikt

Avfyrt skudd under pågripelse

Sak 12175404, vedtaksdato 19.11.2019, Sør-Øst politidistrikt

Avfyrt skudd under bilforfølgelse 30.12.2018

Sak 12175171, vedtaksdato 12.11.2019, Møre og Romsdal politidistrikt

Avfyrt skudd under trening 06.12.2018

Sak 14653275, vedtaksdato 13.05.2019, Oslo politidistrikt

Tjenesteperson A er ilagt forelegg på kr 10 000 for uforsiktig omgang med skytevåpen. A tok et avtrekk for å trene, uten først å forsikre seg om at våpenet var...

Skutt i leggen 29.08.2018

Sak 14553211, vedtaksdato 28.02.2019, Agder politidistrikt

A hadde stjålet en fritidsbåt og ble forsøkt stanset av politiet. A hadde over noe tid opptrådt truende mot politiet, og ble skutt i leggen. Skuddet ble...

Uaktsom behandling av skytevåpen i forbindelse med våpenpuss

Sak 12174581, vedtaksdato 19.02.2019, Nationella innsatsstyrken i Sverige

Et skudd gikk av i forbindelse med at tjenestepersonen pusset sitt våpen. Ingen personer ble skadet. Det var bevistvil om tjenestepersonens opptreden var egnet til å volde fare for...

Skutt i leggen 17.09.2018

Sak 12174983, vedtaksdato 19.12.2018, Trøndelag politidistrikt

A ble skutt i leggen for å hindre at han livstruende skadet seg selv med kniv. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Vådeskudd i Oslo politidistrikt 13.05.2018

Sak 14446529, vedtaksdato 20.11.2018, Oslo politidistrikt

A hadde tørrtrent med sin tjenestepistol mot en betongvegg. Han trente først uten avtrekk. Deretter trakk han av og et skudd ble avfyrt. Han hadde ikke forsikret seg om at det ikke...
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no