Vådeskudd 30. april 2017

Sak 14086548, vedtaksdato 25.05.2018, Oslo politidistrikt

Tjenesteperson A skulle trene på bruk av tjenestepistolen som sekundærvåpen. Han glemte at han hadde ladet pistolen, og skuddet traff murveggen i våpendepotet. Saken...

Vådeskudd i treningsrom 15.08.2017

Sak 14189705, vedtaksdato 16.03.2018, Oslo politidistrikt

Publisert 03.04.2018. Et skudd gikk av fra et tjenestevåpen under trening. Det var to kollegaer til stede i rommet. Tjenestepersonen ble ilagt forelegg.

Vådeskudd i Øst politidistrikt, 25. august 2017

Sak nr. 14221741, vedtaksdato 13.12.2017, Øst politidistrikt

Publisert 22.12.2017 En tjenesteperson tok avtrekk med sin MP5 inne på våpenrommet. Prosjektilet gikk gjennom veggen, gjennom tilliggende gang og stanset i veggen på...

Skutt i benet, Stavanger sentrum 06.05.2017

Sak 10966144, vedtaksdato 09.11.2017, Sør-Vest politidistrikt

En mann ble skutt i benet av politiet i Stavanger sentrum fordi han opptrådte truende.

Skutt i låret, Møhlenpris i Bergen, 06.06.2017

Sak 10966178, vedtaksdato 20.10.2017, Vest politidistrikt

En person som hadde truet politiet med skytevåpen, ble skutt i låret ved Møhlenpris i Bergen. Saken mot tjenestepersonene er henlagt. Nødverge.

Bruk av skytevåpen 27.11.2016 i Kristiansand

Sak nr. 10965915, vedtaksdato 23.06.2017, Agder politidistrikt

Politiet avfyrte skudd mot A i Kristiansand 27. november 2016. A døde kort tid etter på sykehus som følge av skader etter å ha blitt truffet på...

Utilsiktet avfyring av tjenestevåpen i garasjeanlegg ved...

Sak nr. 14064153, vedtaksdato 12.06.2017, Trøndelag politidistrikt

En tjenesteperson avfyrte et utilsiktet skudd med sin MP5 under trening i garasjeanlegget ved X lensmannskontor. Tjenestepersonen glemte at han hadde satt i magasinet i våpenet,...

Tjenesteperson skutt i leggen etter utilsiktet avfyring...

Sak nr. 10965981, vedtaksdato 08.05.2017, Sør-Vest politidistrikt

Tjenesteperson A avfyrte et skudd under skytetrening, og prosjektilet traff A i leggen. Med bakgrunn i As egen forklaring og vitneforklaringer la Spesialenheten til grunn at tjenestepistolen...

Utilsiktet avfyring med tjenestevåpen 29.09.2016

Sak nr. 10965807, vedtaksdato 03.04.2017, Møre og Romsdal politidistrikt

Spesialenheten la til grunn at vådeskuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Våpenet som skuddet ble avfyrt fra hadde pekt rett ned i gulvet. Dessuten...

Utilsiktet avfyring av tjenestevåpen 07.10.2016

Sak nr. 13892809, vedtaksdato 10.04.2017, Møre og Romsdal politidistrikt

I forbindelse med lasting av utstyr fra en bil til en annen, tok tjenesteperson A "press-sjekk" på tjenesteperson Bs tjenestepistol og tok et kontrollert avtrekk i sikker retning mot bakken....
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no