Skutt i låret, Møhlenpris i Bergen, 06.06.2017

Sak 10966178, vedtaksdato 20.10.2017, Vest politidistrikt

En person som hadde truet politiet med skytevåpen, ble skutt i låret ved Møhlenpris i Bergen. Saken mot tjenestepersonene er henlagt. Nødverge.

Bruk av skytevåpen 27.11.2016 i Kristiansand

Sak nr. 10965915, vedtaksdato 23.06.2017, Agder politidistrikt

Politiet avfyrte skudd mot A i Kristiansand 27. november 2016. A døde kort tid etter på sykehus som følge av skader etter å ha blitt truffet på...

Utilsiktet avfyring av tjenestevåpen i garasjeanlegg ved...

Sak nr. 14064153, vedtaksdato 12.06.2017, Trøndelag politidistrikt

En tjenesteperson avfyrte et utilsiktet skudd med sin MP5 under trening i garasjeanlegget ved X lensmannskontor. Tjenestepersonen glemte at han hadde satt i magasinet i våpenet,...

Tjenesteperson skutt i leggen etter utilsiktet avfyring...

Sak nr. 10965981, vedtaksdato 08.05.2017, Sør-Vest politidistrikt

Tjenesteperson A avfyrte et skudd under skytetrening, og prosjektilet traff A i leggen. Med bakgrunn i As egen forklaring og vitneforklaringer la Spesialenheten til grunn at tjenestepistolen...

Utilsiktet avfyring med tjenestevåpen 29.09.2016

Sak nr. 10965807, vedtaksdato 03.04.2017, Møre og Romsdal politidistrikt

Spesialenheten la til grunn at vådeskuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Våpenet som skuddet ble avfyrt fra hadde pekt rett ned i gulvet. Dessuten...

Utilsiktet avfyring av tjenestevåpen 07.10.2016

Sak nr. 13892809, vedtaksdato 10.04.2017, Møre og Romsdal politidistrikt

I forbindelse med lasting av utstyr fra en bil til en annen, tok tjenesteperson A "press-sjekk" på tjenesteperson Bs tjenestepistol og tok et kontrollert avtrekk i sikker retning mot bakken....

Uforsiktig omgang med skytevåpen 10.09.2016

Sak nr. 13870765, vedtaksdato 03.11.2016, Sør-Øst politidistrikt

En tjenesteperson avfyrte et vådeskudd i forbindelse med tømming av tjenestevåpen. Skuddet ble vurdert å ikke være egnet til å volde fare for andre, og saken...

Uforsiktig omgang med skytevåpen 6. november 2016

Sak nr. 10965880, vedtaksdato 17.01.2017, Oslo politidistrikt

A avfyrte et vådeskudd inne i en tjenestebil i forbindelse med nedspenning etter væpnet oppdrag. Prosjektilet traff bilens høyre A-stolpe. Hendelsen medførte ingen...

Utilsiktet avfyring med pistol 29.10.2016

Sak nr. 10965864, vedtaksdato 29.11.2016, PST

Utilsiktet avfyring av skudd fra pistol under øvelse. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonen hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å forvisse seg om at pistolen var uladd....

Bruk av skytevåpen mot X i Grønland i Oslo 15.09.2015

Sak nr. 10965259, vedtaksdato 30.05.2016, Oslo politidistrikt

En kvinne X ble skutt av politiet i Breigata i Oslo 18. september 2015 etter melding om at kvinnen hadde truet med å drepe et barn. Da politiet kom til stedet holdt kvinnen en kniv. Kvinnen...
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no