Bruk av skytevåpen mot X i Grønland i Oslo 15.09.2015

Sak nr. 10965259, vedtaksdato 30.05.2016, Oslo politidistrikt

En kvinne X ble skutt av politiet i Breigata i Oslo 18. september 2015 etter melding om at kvinnen hadde truet med å drepe et barn. Da politiet kom til stedet holdt kvinnen en kniv. Kvinnen ble truffet i lysken. Saken er henlagt  som intet straffbart forhold anses bevist. Henleggelsen er opprettholdt av riksadvokaten. Både påtalevedtak og riksadvokatens påtegning i klagesaken er anonymisert.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no