Vådeskudd 30. april 2017

Sak 14086548, vedtaksdato 25.05.2018, Oslo politidistrikt

Tjenesteperson A skulle trene på bruk av tjenestepistolen som sekundærvåpen. Han glemte at han hadde ladet pistolen, og skuddet traff murveggen i våpendepotet. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist fordi skuddet ikke var egnet til volde fare for andre personer. As kollega, C, sto bak A, og det var aldri fare for at C kunne blir skadet.  

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no