freebet

Skutt i leggen 29.08.2018

Sak 14553211, vedtaksdato 28.02.2019, Agder politidistrikt

A hadde stjålet en fritidsbåt og ble forsøkt stanset av politiet. A hadde over noe tid opptrådt truende mot politiet, og ble skutt i leggen. Skuddet ble avfyrt i nødverge. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.  

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no