freebet

Innsatt i arrest med hodeskade

Sak 14561992, vedtaksdato 28. oktober 2019. Nordland politidistrikt

Satt 9 timer i arrest etter at han var besluttet løslatt

Sak 13450422, vedtaksdato 17.06.2016, Trøndelag politidistrikt

A ble sittende ca. 9 timer i arresten etter at jourhavende jurist hadde besluttet at han skulle løslates. Det ble ved overtakelse av arbeidsoppgaver ved nytt vaktsett mandag morgen oppdaget...

Etterforsking av dødsfall ved Bergen sentralarrest 1....

Sak nr. 10965115, vedtaksdato 23.02.2016, Vest politidistrikt

Spesialenheten ble varslet om at A var sendt til sykehus etter å ha forsøkt å strangulere seg på cellen i arresten ved Bergen sentrum politistasjon. A døde på...

Dødsfall i sentralarresten i Tromsø 17. juli 2015

Sak nr. 10965142, vedtaksdato 02.02.2016, Troms politidistrikt

Langvarig opphold i arresten ved Stavanger sentrum...

Sak nr. 10964429, vedtaksdato 29.04.2015, Rogaland politidistrikt

En person satt i underkant av 4 døgn og 20 timer i politiarrest, hvorav 1 døgn og ca. 20 timer etter rettens avgjørelse om varetektsfengsling.

Langvarig opphold i politiarrest ved Bergen sentrum...

Sak nr. 10964287, vedtaksdato 08.12.2014, Hordaland politidistrikt

En person ble holdt i politiarrest ved Bergen sentrum politistasjon i 5 dager og 22 timer. Spesialenheten ba om at saken ble gjennomgått administrativt, og at det ved gjennomgangen ble sett...

Dødsfall i arresten ved Stavanger politistasjon 13.01.2013

Sak nr. 10249590, vedtaksdato 30.09.2013, Rogaland politidistrikt

En mann ble satt i arresten fordi han var beruset. Han ble funnet livløs på cellen, og senere erklært død. Obduksjonsrapporten konkluderte med at han hadde dødd som...

Dødsfall i arresten ved Arendal politistasjon 24.11.2013

Sak nr. 10250162, vedtaksdato 05.05.2014, Agder politidistrikt

En mann døde på cellen. Dødsårsaken ble antatt å være blandingsforgiftning. Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at tjenestepersonene i arresten...

Dødsfall i arresten ved Steinkjer politistasjon 10.11.2012

Sak nr. 10249435, vedtaksdato 18.03.2013, Nord-Trøndelag politidistrikt

En kvinnelig arrestant ble under inspeksjon funnet livløs på cellen, og ble etter kort tid erklært død. Kvinnen hadde kvalt seg med snorer fra klærne....

Forelegg for fastlenking av arrestanter i vegg ved...

Sak nr. 10249337, vedtaksdato 04.11.2013, Søndre Buskerud politidistrikt

Bruk av veggfestet lenker på celler i sentralarresten ved politihuset i Drammen. Søndre-Buskerud politidistrikt ble ilagt foretaksstraff.
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no