Satt 9 timer i arrest etter at han var besluttet løslatt

Sak 13450422, vedtaksdato 17.06.2016, Trøndelag politidistrikt

A ble sittende ca. 9 timer i arresten etter at jourhavende jurist hadde besluttet at han skulle løslates. Det ble ved overtakelse av arbeidsoppgaver ved nytt vaktsett mandag morgen oppdaget...

Etterforsking av dødsfall ved Bergen sentralarrest 1....

Sak nr. 10965115, vedtaksdato 23.02.2016, Vest politidistrikt

Spesialenheten ble varslet om at A var sendt til sykehus etter å ha forsøkt å strangulere seg på cellen i arresten ved Bergen sentrum politistasjon. A døde på...

Dødsfall i sentralarresten i Tromsø 17. juli 2015

Sak nr. 10965142, vedtaksdato 02.02.2016, Troms politidistrikt

Langvarig opphold i arresten ved Stavanger sentrum...

Sak nr. 10964429, vedtaksdato 29.04.2015, Rogaland politidistrikt

En person satt i underkant av 4 døgn og 20 timer i politiarrest, hvorav 1 døgn og ca. 20 timer etter rettens avgjørelse om varetektsfengsling.

Langvarig opphold i politiarrest ved Bergen sentrum...

Sak nr. 10964287, vedtaksdato 08.12.2014, Hordaland politidistrikt

En person ble holdt i politiarrest ved Bergen sentrum politistasjon i 5 dager og 22 timer. Spesialenheten ba om at saken ble gjennomgått administrativt, og at det ved gjennomgangen ble sett...

Forelegg for fastlenking av arrestanter i vegg ved...

Sak nr. 10249337, vedtaksdato 04.11.2013, Søndre Buskerud politidistrikt

Bruk av veggfestet lenker på celler i sentralarresten ved politihuset i Drammen. Søndre-Buskerud politidistrikt ble ilagt foretaksstraff.

Foretaksstraff - Uhjemlet opphold i arresten ved...

Sak nr. 10248719, vedtaksdato 25.04.2012, Søndre Buskerud politidistrikt

En person satt ca. 6 timer i arresten ved Kongsberg politistasjon til tross for at han var beordret løslatt. Politidistriktet ble ilagt foretaksbot på kr 80 000.

Foretaksstraff - arresten i Drammen 27.03.2011

Sak nr. 10248341, vedtaksdato 09.03.2012, Søndre Buskerud politidistrikt

En person ble avkledd og satt på celle, og måtte være på celle i ca. 10-15 minutter mens sprinkelanlegget sto på for fullt slik at en betydelig mengde vann samlet...

Foretaksstraff - uhjemlet opphold i politiarrest

Sak nr. 11013314, vedtaksdato 19.08.2010, Sør-Trøndelag politidistrikt

Sør-Trøndelag politidistrikt ble ilagt foretaksstraff fordi A ble sittende i politiarrest ved Trondheim politistasjon i ca. 17 timer etter at påtalemyndigheten hadde...

Ulovlig frihetsberøvelse, sittet i politiarrest uten å...

Sak 10167973, vedtaksdato 04.10.2011, Politiets utlendingsenhet

En advokat opplyste at hans klient hadde sittet i politiarrest i perioden 7. til 13. juli 2010 uten å være fremstilt for retten, hvilket advokaten vurderte som ulovlig...
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no