Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 24 (10.06 - 14.06)

ØST

Sak 50/18-123, 13.06.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en patrulje under utrykning hadde kollidert med en personbil under forbikjøring av denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at politiet eller føreren av den sivile bilen hadde opptrådt straffbart.

 

Politibilen hadde hatt en hastighet på ca. 96 km/t i en 50 km- sone under forbikjøringen. Utrykningskjøringen ble varslet ved bruk av blålys og fjernlys. Under dette hadde forankjørende motorvogn bremset og lagt seg noe ut til høyre, før den svingte til venstre og krysset vegbanen uten bruk av blinklys. Politibilen bremset, men traff forankjørende motorvogn på dens venstre side. Det ble anslått at politibilen da hadde en hastighet på ca. 57 km/t.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt etter bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 284/18-123, 14.06.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil i forbindelse med politiets håndtering av hennes anmeldelser mot et familiemedlem for seksuell handling mot datteren. A har flere ganger anmeldt forholdet, og mener at sakene er uriktig henlagt, at politiet blant annet har slettet/ikke sikret bevis, har kodet saker slik at hun ikke har fått innsyn og datteren ikke har fått bistandsadvokat, at politiet har hatt ulovlig/klanderverdig kontakt med barneverntjenesten etc.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og hennes advokat har inngitt en rekke dokumenter til Spesialenheten og utvidet anmeldelsen flere ganger til å omhandle tjenestepersoner som har utført tjenestehandlinger i de sakene A har anmeldt til politiet. Spesialenheten har gjennomgått sakskomplekset. Spesialenheten mener at det ikke er fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 813/18-123, 14.06.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for sjikanerende oppførsel i sammenheng med at B forsøkte å få til en avtale om avhør av A. A viste blant annet til at B hadde gjort henne kjent med regler om strafferabatt. A mener Bs opptreden kunne ha sammenheng med at et trossamfunn ønsker å gjøre det vanskelig for henne. A anmeldte også en rekke andre forhold der hun reagerer på politiets opptreden.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke er sannsynlig at B har opptrådt straffbart. Innholdet i korrespondansen mellom A og B ga ikke holdepunkter for annet enn at B hadde vært i kontakt med A for avhør i konkret(e) straffesak(er).

 

Det er Spesialenhetens vurdering at det ikke er fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at øvrige anførte forhold kan lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 112/19-123, 14.06.2019

 

ANMELDELSE AV UTFORKJØRING UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at A hadde kjørt ut under en utrykning til en pågående brann. Utforkjøringen endte med materielle skader på politibilen og på noen gjenstander på en eiendom. Det var dårlige kjøreforhold og A opplyste at han hadde kjørt under fartsgrensen. Hendelsen skjedde om natten og det var ikke andre biler involvert.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A opptrådt straffbart. Under utrykningskjøring er det anledning til å fravike bestemmelser i vegtrafikkloven og trafikkreglene for å komme fort frem til spesielle tjenesteoppdrag. Det var spesielt glatt på utforkjøringsstedet og Spesialenheten var i tvil om A var å bebreide for ikke å ha tilpasset kjøringen til dette.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 865/18-123

 

FORELEGG FOR UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at A utilsiktet hadde avfyrt et skudd med sitt tjenestevåpen i forbindelse med at hun skulle tørrtrene på å ta avtrekk. A siktet mot en branndør og trakk av. Prosjektilet gikk gjennom døren, over en utkjøringsrampe til politiets garasje og inn i en utvendig vinduskarm til et kontor på andre siden av utkjøringsrampen. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at A hadde opptrådt uaktsomt da hun avfyrte skuddet. Etter å ha utført funksjonstest og forsikret seg om at våpenet var uladd, satte A i et magasin og gjorde kort tid etter et nytt avtrekk, uten først å forsikre seg om at våpenet fremdeles var uladd. Det var heller ikke tilrettelagt for å "tørrtrene" med skytevåpen på stedet hvor A foretok avtrekket.

 

Avfyringen av skuddet var egnet til å volde fare for andres liv og helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 10 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om skytevåpen

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet med tanke på vurdering av behov for innskjerping av rutiner og informasjon til ansatte om hvor tørrtrening skal foregå.

 

VEST

Ingen publiserte vedtak i uke 24 

 

MIDT-NORD 

Ingen publiserte vedtak i uke 24

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no