Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 41 (07.10 - 11.10)

ØST

Sak 901/18-123, 07.10.2019

 

ANMELDELSE AV MEDVIRKNING TIL SELVMORD

 

Politidistrikt:

Riksadvokaten samt Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i påtalemyndigheten for overtredelse av straffeloven § 277 for påvirkning/medvirkning til at A kommer til å begå selvmord.

 

A mener at påtalemyndighetens virkemidler har vært uprovoserte og godt dokumenterte angrep mot ham og hans familie. Blant annet ble han varetektsfengslet for å ha mishandlet sin egen mor. Dette ble gjort mot morens vilje, og det var ikke tilstrekkelige bevis i saken. A viser videre til at den fellende dommen mot ham heller ikke inneholder «bevis, sannheten eller klare fakta».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.


 

 

 

VEST

 

Ingen avgjørelser i perioden.


 

MIDT-NORD 

Ingen avgjørelser i perioden. 


 


 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no