Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2018 (inkl. uke 5)

Uke 5

Sak 516/17 – 123, 29.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet fordi han mente at politiet brukte for mye makt da A ble pågrepet. A mente også at politiet gjorde flere feil da A satt i arrest.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

De gikk frem av politiets dokumenter at A hadde slått i en glassdør på politistasjonen med en brostein, at han ikke frivillig ville legge fra seg steinen og at han sparket en tjenesteperson i beinet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 704/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i politiet for at de hadde tatt hans mobiltelefon.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I politiets oppdragslogg var det nedtegnet at A hadde sendt SMS med trusler til flere personer og at det var besluttet å ta As telefon i beslag i to dager.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Telefonen kunne beslaglegges etter straffeprosessloven. Det var sikret notoritet over beslagleggelsen og A fikk igjen telefonen som forutsatt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 608/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for brudd på taushetsplikten. A hadde tipset politiet om en promillekjøring hvor mindreårige hadde kjørt bilen. Etter hendelsen hadde A blitt oppringt av foreldrene til den ene mindreårige. A mente at noen i politiet hadde brutt taushetsplikten ved å gi foreldrene opplysninger om at han hadde tipset politiet om promillekjøringen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A var oppført i politidokumentene som vitne til hendelsen. I politiets anmeldelse av de mindreårige var det beskrevet at A hadde ringt til politiet og varslet om promillekjøring. Som følge av As tips ble de to mindreårige pågrepet og fikk status som siktede. Det følger av straffeprosessloven § 242 at siktede har rett til innsyn i sakens dokumenter. Når den siktede er mindreårig, følger det av straffeprosessloven § 83 at foreldrene har samme rett til innsyn i saksdokumentene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 2-4

Sak 575/17 – 123, 17.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for flere forhold som hadde skjedd i perioden 2002-2016. Fordi politiet ikke lot ham være i fred, så han seg nødt til å anmelde politiet selv om flere av forholdene hadde skjedd lang tid tilbake.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er opptatt forklaring fra A.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. For øvrig ville et eventuelt straffansvar for hendelsene som hadde skjedde i perioden fra 2002 til 2012 uansett være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 406/17 – 123, 23.01.2018

 

ETTERFORSKING AV OM TJENESTEPERSON HAR BEGÅTT GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Trøndelag politidistrikt ba Spesialenheten vurdere om tjenesteperson A hadde opptrådt straffbart ved ikke å følge opp trusler en person (B) hadde fremsatt i avhør. A hadde i avhør av B mottatt opplysninger om at B var i dyp konflikt med en tredjeperson og at B vurderte å bruke vold mot tredjepersonen. Dagen etter at B ble løslatt, ble B pånytt pågrepet mistenkt for grov kroppsskade mot tredjepersonen.  A hadde ikke brakt videre opplysningene han mottok i avhør, men tatt imot anmeldelse fra B mot tredjepersonen for tyveri.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra mistenkte.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og straffesaksinstruks.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne vanskelig se at A hadde brutt en tjenesteplikt ved ikke å følge opp truslene fra B. Spesialenheten la til grunn at A gjorde det han mente var hensiktsmessig for å forebygge konflikten mellom B og tredjepersonen, ved å opprette anmeldelse og ta B på alvor.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 1

Sak 638/17 – 123, 02.01.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var vitne til at en ung kvinne ble lagt i bakken av politiet. A så ikke hele hendelsesforløpet fordi et gjerde var i veien. A mente politiet brukte for mye makt mot kvinnen, og anmeldte saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde bistått sosialtjenesten med å transportere kvinnen. Kvinnen hadde forsøkt å stikke av fra politiet, og hun ble påsatt håndjern. Politiet har anledning til å benytte makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig. Spesialenheten har ikke mottatt anmeldelse fra kvinnen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no