freebet

«Politiet besvarer ikke mine henvendelser….»

Mange klager i anmeldelser eller andre typer henvendelser til Spesialenheten over at politiet ikke besvarer henvendelser.

Flere viser til at de pr. telefon eller e-post gjentatte ganger har tatt opp et spørsmål, men at svaret fra politiet har uteblitt. De opplever å bli avvist.

 

Spesialenheten forstår at det i en hektisk hverdag kan være vanskelig å håndtere alle henvendelser på en effektiv måte. Vi vet også at mange ikke vi slå seg til ro med det svaret de mottar, dersom det ikke imøtekommer deres forventning.

 

Politiet kan, ut fra sitt oppdrag og som offentlig virksomhet, ikke la være å svare på henvendelser. Et raskt og avklarende svar er god service og vil i de fleste tilfeller være god ressursutnyttelse. Henvendelser som blir liggende ubesvart skaper misnøye og merarbeid.

 

Publisert i Årsrapport 2014.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no